Forskning


Marco Pagani:
Pretreatment, Intratreatment, and Posttreatment EEG
Imaging of EMDR: Methodology and Preliminary
Results From a Single Case 2011 pdf


Marco Pagani:
Neurobiological Correlates of EMDR Monitoring – An EEG
Study, 2012 pdf
 

Francine Shapiro Library:
Research Findings 101027 from EMDR HAP
Senaste i Forskningen som redovisades på EMDR-Europe konferens i Amsterdam 4-7 juni 2009.


Göran Högbergs doktorsavhandling:
Post-Traumatic Stress Disorder, Neurobiology and Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing


EMDR behandling för barn med PTSD:
En kontrollerad studie av Abdulbaghi Ahmad, Viveka Sundelin
Post-Traumatic Stress Disorder, Neurobiology and Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Göran Högberg, akademisk avhandling för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet.
Applying EMDR-on-children.pdf 

Föreningen EMDR Sverige

Kreera web&design